De goede doelen van Kunst Doet Leven

In 2020 gaat de opbrengt naar Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor wordt voorlichting gegeven over dementie, wordt ondersteuning geboden en wordt opgekomen voor betere zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning. Kijk voor meer informatie op de website van Alzheimer Nederland.

In 2015 ging de opbrengst naar vereniging HCHWA-D:

HCHWA-D (of De Katwijkse Ziekte)is een erfelijke vorm van hersenbloedingen. De afkorting staat voor: Hereditary Cerebral Hemorrhage With Amyloidosis – Dutch type. De ziekte kenmerkt zich door een opstapeling van eiwitten (amyloïd) in de bloedvaten van de hersenen. Hierdoor ontstaan hersenbloedingen. De Vereniging HCHWA-D wil onder andere positief bijdragen aan de kwaliteit van leven voor patiënten/mantelzorgers en andere betrokkenen, verschaft zorgvuldige informatie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.

In 2013 hielpen wij 2 goede doelen:

Stichting Open Hearts for Kids
De stichting, gevestigd in Katwijk, laat tweemaal per jaar een kind met ernstig hartfalen uit de Derde Wereld naar Nederland overkomen om in het LUMC Leiden te worden geopereerd.

Stichting ALS Nederland
ALS is een neurologische ziekte die de spieren verlamt en waarbij de patiënt meestal binnen twee tot drie jaar overlijdt. Over de oorzaak is nog steeds weinig bekend en er is nog geen medicijn voor beschikbaar. ALS Nederland werft geld voor onderzoek en zet zich in voor een grotere bekendheid van de ziekte en voor een betere kwaliteit van zorg voor de 500 mensen die nu jaarlijks door ALS getroffen worden.

Beide stichtingen ontvingen ieder € 4500,00.

 

Sponsors

©2023 Stichting Kunstvereeniging Katwijk  •  Proclaimer  •  Privacy

Webontwikkeling: 2nd Chapter